ekologia

ekologia więcej

ekologia

Środowisko naturalne jest naszym wspólnym dobrem. Powinniśmy dbać o nasze otoczenie .
Biopreparaty firmy Aquafor są produktami polskiej biotechnologii środowiskowej .Przy doborze składu kompozytu mikrobiologicznego oraz starterów,uwzględniono bardzo ścisłe kryteria bezpieczeństwa ,związane zarówno z etapem przygotowania i realizacji produkcji biopreparatów ,jak i ich późniejszym stosowaniem, przy jednoczesnym zapewnieniu założonej ,wysokiej skuteczności działania .
Konstrukcja tych biopreparatów jak i sam dobór absolutnie niepatogennych mikroorganizmów ,gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla ludzi ,oraz środowiska nawet w przypadku ich przedawkowania ,a samo stosowanie może odbywać się w obecności ludzi ,zwierząt i roślin ,oraz także w trakcie realizacji normalnych procesów produkcyjnych.