biosanit

Biosanit

Biosanit
Ekologiczny preparat do szamb i oczyszczalni

Nowoczesny i ekologiczny biopreparat służący do obróbki i unieszkodliwiania ścieków nieczystości zgromadzonych w szambach, oczyszczalniach ścieków i urządzeniach o podobnym działaniu. Zastosowanie preparatu niweluje przykre zapachy pochodzące z tych urządzeń oraz zapobiega przedostaniu się do gruntu szkodliwych substancji zawartych w nieczystościach i ściekach pochodzących z gospodarstw domowych, moteli, pensjonatów, szkół itp.

Biopreparaty zostały odznaczone medalami na targach krajowych i zagranicznych.

Sposób stosowania:
Odmierzoną ilość preparatu wg tabeli należy wsypać bezpośrednio do toalety lub szamba a następnie spłukać wodą.


Dawkowanie:

Oczyszczalnia (szambo z drenażem)

Pojemność (m3)
2-4
5-7
9-11

Dawka początkująca (w miarkach)
12
18
22

Dawka podtrzymująca (w miarkach) co 3 tyg.
2-3
3-4
5-6

Wydajność 1 opakowania (w miesiącach)
16
8
5

Wydajność następnych opakowań (w miesiącach)
24
15
9Szambo szczelne

Pojemność (m3)
2-4
5-7
9-11

Dawka początkująca (w miarkach)
12
20
24

Dawka podtrzymująca (w miarkach) co 3 tyg.
2-3
3-4
5-6

Wydajność 1 opakowania (w miesiącach)
16
8
4

Wydajność następnych opakowań (w miesiącach)
24
15
9Odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do zbiorników (szamb, osadników gnilnych) i dalej do gruntu, czy cieku wodnego stanowi zagrożenie zarówno dla środowiska wodnego jak i dla ludzi. Stąd też wynika potrzeba istotnego obniżenia parametrów ścieków surowych (zmniejszenie zapotrzebowania na tlen i zawiesiny, redukcja substancji odpowiedzialnych za zablokowanie kanalizacji w budynku lub w drenażu) do takiego stopnia, który będzie pozwalał na dalsze ich odprowadzenie.
Kolejnym problemem z jakim styka się każdy posiadacz takiego szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków jest nieprzyjemny zapach i konieczność częstego wywożenia zawartości zbiorników. Jest to związane z tym, że w miarę korzystania z kanalizacji sanitarnej oraz stosowania detergentów następuje zahamowanie naturalnego procesu rozkładu zanieczyszczeń i rozpoczyna się niekorzystny proces polegający na zablokowaniu układu rozprowadzającego, czemu zawsze towarzyszy odór.
Wychodząc naprzeciw tym problemom stworzyliśmy preparat BIOSANIAT, który nie tylko doskonale radzi sobie z poprawą parametrów fizyko - chemicznych jak i sanitarno - higienicznych w miejscach gromadzenia się ścieków ale również w znacznym stopniu niweluje przykre zapachy.

Zalety stosowania preparatu:
  • likwiduje przykre zapachy,
  • dostarcza wyselekcjonowanych szczepów bakterii, bardzo skuteczny podczas całej obróbki ścieków,
  • wspomaga proces oczyszczania ścieków,
  • usuwa przez rozkład tłuszcze i związki organiczne,
  • poprawia parametry fizyko - chemiczne i sanitarno - higieniczne w zanieczyszczonych zbiornikach,
  • pomaga udrożnić system kanalizacyjny i drenażowy,
  • przyspiesza rozkład związków organicznych w tym tłuszczy

Działanie:
W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa tzw. starter stanowiący pożywkę oraz źródło energii, a tym samym ułatwiający szybki rozwój mikroorganizmów tworzących kompozyt właściwy. Właściwie dobrana kompozycja mikroorganizmów powoduje rozpad szkodliwych substancji lub znaczne obniżenie ich parametrów, zmniejszenie ilości ścieków zgromadzonych w zbiornikach, zniwelowanie przykrych zapachów oraz hamowanie rozwoju patogennych drobnoustrojów.

Opakowanie:
Masa netto 500g (nie mniej niż 50 miarek). Wydajność jednego opakowania do 24 miesięcy. Dostępne jest również opakowanie 250g przeznaczone głównie do mniejszych pojemności zbiorników oraz dla działkowiczów.

Preparat jest absolutnie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Ulega biodegradacji.