dobry_kompost

Dobry Kompost - Kompostowanie i nawożenie

Dobry kompost - nowoczesny preparat zawierający wyselekcjonowane mikroorganizmy, enzymy oraz pożywki organiczne, preparat znacznie przyspiesza proces fermentacji i degradacji odpadów roślinnych: skoszonej trawy, liści, gałęzi, kory, odpadów z upraw ogrodowych i rolnych. Dodatkowo może być wykorzystywany do usuwania pni drzew.

W wyniku procesu rozkładu powstaje wartościowa masa kompostowa o wysokiej żyzności.

Zastosowanie:

Utworzyć pryzmę resztek organicznych. Układać warstwami na gałęziach bądź w kompostowniku. Odmierzoną ilość biopreparatu rozpuścić tj. 3 miarki w 5L letniej wody, odczekać chwilkę następnie polać pryzmę otrzymanym roztworem i przemieszać warstwy. Szybkość tworzenia się kompostu zależy od wilgotności i temperatury otoczenia oraz od odpowiedniego napowietrzenia i zraszania. Co kilka dni należy warstwy przemieszać. Przy spełnieniu wymienionych warunków naturalny kompost otrzymuje się po około 30-40 dniach. Opakowanie wystarcza na 6m3. Stosować: 2 miarki na 1 m3

Biopreparat wspomaga proces fermentacji jednocześnie hamuje wydzielanie się przykrych zapachów i szkodliwych związków z pryzmy. produkt bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Ulega biodegradacji. Stosowanie może odbywać się w obecności ludzi i zwierząt.


Dawkowanie:

Pojemność (m3) kompostownika 1m3
Dawka w miarkach 2 miarki