biolux

Biolux

Biolux
Ekologiskt avfettningsmedel för rensning av avloppssystem

Biopreparaten BIOLUX är avsedda för att rensa avloppet genom borttagning av insamlade avlagringar och fetter. Detta är ytterst viktigt för att kunna säkerställa ett gott tekniskt skick hos avloppsinstallationer. Regelbunden applicering av rekommenderade doser förhindrar oväntade situationer, dvs.:

 • avfalls- och fettavlagringar i installationen
 • minskning av rören area och därmed minskat flöde
 • förstörande av rörmaterialet (rötning)

Funktionsprincip
specialutvalda bakterier bildar enzymer vilka bryter ner organiska ämnen och fetter från hushåll, restauranger, charkuterier och liknande anläggningar. Installationens invändiga yta rensas till följd av att föroreningarna flagas och sedan bryts ner biologiskt för att rinna bort till avloppsreningsverket. Tack vare dessa processer förbättras avloppssystemets kapacitet och reningens effektivitet.

Biopreparaten har belönats med medaljer på inhemska och internationella mässor.

Användningssäkerhet
Vid val av den mikrobiologiska kompositens sammansättning och starters har man tagit hänsyn till mycket stränga säkerhetskrav vad beträffar både berednings- och produktionsstadiet av biorpreparaten och deras senare användning, samtidigt som man säkerställer den planerade mycket höga effektiviteten. Biopreparatens konstruktion och val av absolut icke patogena mikroorganismer garanterar full säkerhet för människor och miljön även vid överdosering och själva användningen kan ske i närvaro av människor, djur och växter samt under pågående produktionsprocesser.

Effekter efter användning av preparatet
 • rensar avloppssystemet genom nedbrytning av fetter och organiska föreningar
 • förlänger avloppssystemets och komponenternas livslängd
 • lämnar ett skyddsskikt som underlättar påföljande reningar
 • man behöver inte använda några andra medel
 • tar bort dåliga dofter
 • låg driftskostnad


Följande preparat finns tillgängliga i försäljningen:
 • BIOLUX - 5 kg - charkuteri
 • BIOLUX - 1 kg - restaurang
 • BIOLUX - 250 g - hem
Preparatet är biologiskt nedbrytbart och säkert för människor, djur och miljön.

Det har ingen korrosiv verkan på komponenter och innehåller inte några patogena mikroorganismer.

Godkänt av Polska hygienverket (PZH).