kinder-septic

Kinder Septic

KINDER SEPTIC

en hygienisk neutraliserande probiotisk medel

Produktbeskrivining:

För barns hälsa och trygghet har vi utveckat marknadens första hygieniska neutraliserande probiotiska medel för sandlådor. Kinder septic på ett säkert och naturligt sätt skyddar sandlådor och lekplatser. Produkten innehåller probiotiska kulturer av nyttiga mikroorganismer som reducerar bakterier som finns i sandlådor.
Probiotika karaktäriseras av spridning och kolonisering i hög grad. De koloniserar det renade området snabbare än det görs av patogena mikroorganismer. Som ett resultat en naturlig skyddsbarriär skapas. Den förhindrar utveckling av sjukdomar som orsakades av patogena stammar: Escherichia coli, Salmonella, Mykobakterier, Shigella, Proteus, Streptokocker, Clostridium, Pseudomonas, Vibrio och också Rotavirus samt andra patogena virus.

De positiva effekterna av probiotika:
Probiotika är levande mikrobiologiska kulturer av bakterier vars mål är att skapa fördelaktiga hälsoeffekter genom att behålla den normala mikrofloran i människokroppen. Probiotika ger många fördelar som stöds av vetenskapliga bevis. De förbättrar ämnesomsättning, producerar naturliga antikroppar som bildar vår immunitet och skyddar våra kroppar mot många infektioner och sjukdomar:
 • akut diarré hos barn,
 • kolorektal cancer,
 • irritabel tarm,
 • ulcerös kolit,
 • Crohns sjukdom,
 • förstoppningar.

Till bakterier som bildar naturliga skyddsbarriärer räknas huvudsakligen de av släktet Lactobacillus och Bifidobacterium. Då det finns mindre av de goda bakterierna, kan det leda till en snabb spridning av patogener som kan resultera i de ovan nämnde sjukdomar.

Regler för att skydda barn från parasiter:
 • medan barn leker i sanden, se till att de inte tar in i munnen småstenar, sandsaker eller smutsiga händer,
 • efter att ha lekt i sandlådan tvätta barnets händer ordentligt,
 • se till att barnets naglar klipps kort,
 • protestera då någon kliver i en sandlåda med husdjur.

Som föräldrar har du rätt till att kräva ditt barns säkerhet. Kolla att sandlådan där ditt barn leker har en hygienisk attest.
Verkan:
Biopreparatet orsakar nedbrytning och förstörelse av organiska föroreningar som finns i sandlådor som t.ex. katt-, hund- och fågelavföring som kan bära många sjukdomar farliga för barnets liv och hälsa.

Användningsmetod:
Spill jämnt preparatets uppmätta mängd på sandlådans yte och kratta lite. Förpackningen räcker för ytor upptill 10m2 t.ex. för an sandlåda 5m2 används halva paketet. Använd var 2 – 3 veckor.
Produkten är människo-, djur- och miljösäker. Biologiskt nedbrytbar. Användning kan utföras i närvaro av människor och djur.

Förpackingen innehåller 100 g av produkten, hygienisk attest och en engångshandske.Åtgärd mot en trygg sandlåda
Hälsosam värld
Det som lurar på ditt barn i sandlådan I sandlådan leker inte bara ditt barn den besöks också av hundar och katter. Dessutom kan den vara kontaminerad av fåglar och insekter. Den kan innehålla hälsofarliga bakterier och parasiter som orsakar allvarliga sjukdomar.
 • Springmask - en liten tarmparasit som tillhör stammen rundmaskar. Orsakar springmaskinfektion.
 • Toxocara – deras ägg finns i katt- och hundavföring. Orsakar toxocariasis.
 • Toxoplasma gondii – en parasit som finns i kattavföring. Orsakar toxoplasmos.
 • Piskmask – en parasit som lever i tunntarmen. Den kan orsaka anemi.
 • Escherichia coli – E. coli bakteria som finns i djuravföring. Den kan leda även till sepsis.
 • Giardia lamblia - en vanlig protozo med flageller. Orsakar en sjukdom som kallas giardiasis.
 • Dvärgbandmask – ett släkte av bandmask som förekommer hos hundar. Orsakar an allvarlig parasitsjukdom – echinokockinfektion (blåsmasksjuka).
 • Cryptococcus neoformans – en svampart som finns i duvavföring. Den orsakar hudsvamp och lunginflammation.


Symtom hos ditt barn som skulle oroa dig: uppblåsthet, buksmärtor, tjärliknande avföring, ofta diarré, huvudvärk, sömnsvårigheter.
Kontrollera att sandlådan där ditt barn leker är trygg!
Du kan skydda ditt barn med Kinder septic – en probiotisk produkt som gör sandlådor och lekplatser mer hygieniska på ett säkert och naturligt sätt.