You are currently viewing Skuteczne sposoby odstraszania kretów

Skuteczne sposoby odstraszania kretów

Każdy właściciel domu z ogrodem wie, jakich spustoszeń może dokonać kret, który wprowadzi się na działkę. To niewielkie zwierzątko ważące nieco ponad 100 g jest w stanie zniszczyć nawet kilkaset metrów kwadratowych trawnika, zdewastować rabaty kwiatowe czy warzywnik. Ogrodnicy od dawna walczą z kretami, stosując różne, nie zawsze humanitarne, a przede wszystkim nie do końca skuteczne sposoby, takie jak pułapki czy trutki.

Choć są one zgodne z prawem, ponieważ kret jest wprawdzie objęty ochroną, jednak ma ona charakter częściowy i nie obowiązuje m.in. na terenie ogrodów i upraw ogrodniczych, to zabicie zwierzątka nie rozwiązuje problemu. Na miejsce jednego kreta może pojawić się kolejny, a rozkładanie trutki jest potencjalnie niebezpieczne dla zwierząt domowych czy innych pożytecznych stworzeń.

O wiele lepsze będzie zastosowanie skutecznego sposobu odstraszania kretów. Pozwoli to na pozbycie się zwierzątka, które już się zadomowiło i zapobiegnie inwazji kolejnych. Sprawdźmy, co może zniechęcić krety do przebywania na naszej działce i jakimi metodami pozbędziemy się ich najskuteczniej.

Kiedy kret zamieszka w ogródku…

Kret jest zwierzątkiem, które zdecydowaną większość swego życia spędza w wykopanych przez siebie korytarzach. Buduje on podziemne gniazdo wraz z siecią chodników o znacznej długości, zwykle kilkuset metrów. Tunele o niewielkim, kilkucentymetrowym przekroju rozchodzą się zwykle na terenie obejmującym kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kopane korytarze służą kretowi jako sposób na zdobywanie pożywienia. Kret przemieszczając się nimi, jest w stanie zbierać pojawiające się w nich dżdżownice oraz larwy owadów. Ze względu na swoją dietę kret może być uznany za zwierzątko pożyteczne, ponieważ zjada wiele groźnych ogrodowych szkodników, np. ślimaki, turkucia podjadka niszczącego korzenie roślin, wiele gatunków pędraków, a także małe nornice czy myszy.

Niestety, kret może być również groźnym niszczycielem. Najbardziej spektakularnym przejawem obecności kreta są kopce, powstające z wypychanej przez niego podczas drążenia korytarzy ziemi. Nie tylko niszczą one trawę, psują estetykę trawnika, ale także są przeszkodą w koszeniu i efektywnym podlewaniu. Problemem są także same korytarze, które niszczą korzenie, posadzone cebulki, a często mogą uszkodzić systemy automatycznego podlewania czy rury rozsączające deszczówkę albo odprowadzające częściowo oczyszczoną wodę w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Najwięcej problemów krety przysparzają wczesną wiosną, kiedy budują niezwykle dużo płytkich korytarzy żerowiskowych. To wtedy na trawnikach i grządkach pojawia się szczególnie wiele kopców, ponieważ zwierzęta intensywnie szukają pokarmu, który pozwoli im na odzyskanie sił po zimie, podczas której żywią się głównie zgromadzonymi wcześniej zapasami.

Jak skutecznie walczyć z kretami?

Skuteczne metody odstraszania kretów wykorzystują dobrą znajomość biologii i przyzwyczajeń tych zwierząt. Ponieważ krety większość czasu spędzają pod ziemią, główną rolę odgrywa ich zmysł węchu i dotyku oraz słuch. Wzrok jest u kretów zdecydowanie słabiej rozwinięty i daje możliwość orientowania się głównie na podstawie natężenia światła. Dobrą metodą zniechęcania kretów do zamieszkania na terenie ogrodu będzie więc użycie preparatów, które są w stanie oddziaływać przez dłuższy czas i dostarczać zwierzętom nieprzyjemnych, lecz zarazem niegroźnych dla ich życia i zdrowia bodźców.

Jednymi z najskuteczniejszych środków odstraszających krety są rozmaite substancje zapachowe. Wsypanie do kilku korytarzy odpowiedniego środka sprawi, że w całym kretowisku pojawią się nieprzyjemne dla kreta wonie, które zniechęcą kreta do przebywania na danym terenie i utrudnią mu żerowanie, przeszkadzając w lokalizowaniu pojawiających się zdobyczy. Warto pamiętać, że korytarze kretowiska są wentylowane jedynie naturalnie, dzięki powietrzu przenikającemu przez otwory i przestrzenie między ziarenkami minerałów, które tworzą glebę. Każdy zapach utrzymuje się więc w nich bardzo długo.

Preparaty odstraszające krety dzięki intensywnemu zapachowi są przyjazne dla środowiska i nieszkodliwe. Nie są w żaden sposób atrakcyjne dla zwierząt domowych, nie trzeba się więc martwić, że po zjedzeniu zaszkodzą psu lub kotu. Nawet gdyby stało się tak, że kret poddany działaniu środka odstraszającego zostanie przypadkiem „upolowany” przez psa lub kota, również nie będzie to miało dla nich żadnych negatywnych konsekwencji, tak jak mogłoby się stać przy stosowaniu trutki.