You are currently viewing Czy prawidłowo dbasz o swoje ścieki?

Czy prawidłowo dbasz o swoje ścieki?

Na pewno opróżniasz swoje szambo regularnie, ale czy zdajesz sobie sprawę, że to nie wystarczy aby cały system działał prawidłowo? Mimo tego, że dziś większość instalacji jest „bezobsługowa” to nie możemy pozostawić jej samej sobie. Musimy dbać o to, aby do odpływu nie dostało się nic poza papierem toaletowym i ściekami, ponieważ wszelkie inne produkty powodują niedrożność instalacji oraz powstawanie niepożądanego fetoru.

Wszelkie zanieczyszczenia z naszego domu stanowią pożywkę dla mikroorganizmów i bakterii zamieszkujących szambo. Jednak w ściekach są zawarte także takie cząsteczki, które nie ulegają rozkładowilub nie zdążą być przerobione przez bakterie, tworzą one osad na dnie zbiornika zmniejszając jego pojemność co stanowi zagrożenie dla eksploatacji szamba, powodując wyciek zanieczyszczeń na powierzchnię (tzw. wybicie szamba) co wiąże się m.in. z intensywnym fetorem.

Kto pracuje w naszych zbiornikach?

Bakterie oraz mikroorganizmy! rozkładają one materię organiczną w rurach i zbiornikach szamba czy oczyszczalni przydomowej, bez nich funkcjonowanie systemów byłoby bardzo trudne. Mimo tego, że potrafią się same namnażać nie jest to na tak dużą skalę by efektywnie zasiedlić cały zbiornik.

Dlatego właśnie, by wspomóc naszych małych pracowników niezbędne jest stosowanie preparatów enzymatyczno – bakteryjnych np. BIOSANIT firmy AQUAFOR – preparaty stanowiące pożywkę oraz źródło energii, a tym samym ułatwiający szybki rozwój mikroorganizmów tworzących kompozyt właściwy. Właściwie dobrana kompozycja mikroorganizmów powoduje rozpad szkodliwych substancji lub znaczne obniżenie ich parametrów, zmniejszenie ilości ścieków zgromadzonych w zbiornikach, zniwelowanie przykrych zapachów oraz hamowanie rozwoju patogennych drobnoustrojów.

Stosowanie tego typu preparatów musi być regularne i . Każda dłuższa przerwa będzie skutkowała zwiększoną sedymentacją oraz nieprzyjemnymi zapachami.