You are currently viewing

Preparaty do dezynfekcji piasku jako sposób na bezpieczną piaskownicę dla dzieci

 

Piaskownica jest dla dzieci źródłem wartościowej zabawy, pozwala na rozwijanie ich kreatywności, motoryki czy koordynacji. Nic zatem dziwnego, że jest podstawowym elementem wyposażenia każdego placu zabaw i coraz częściej gości w przydomowych ogrodach. Niewiele osób jednak zastanawia się nad bezpieczeństwem dzieci podczas korzystania z piaskownicy. Jak ważna jest dezynfekcja piasku w piaskownicy? Jakiego preparatu warto w tym celu użyć?

 

Zagrożenia wynikające z korzystania z zanieczyszczonej piaskownicy

 

Aby zabawa w piaskownicy była bezpieczna, nie wystarczy budowa z solidnych, atestowanych materiałów. Równie ważne jest, aby piasek ten był wolny od zanieczyszczeń. Wilgotne środowisko piasku w połączeniu z ciepłem tworzy doskonałe warunki do namnażania bakterii, pasożytów, grzybów czy pierwotniaków. Dodatkowo do wnętrza piaskownicy trafiają zanieczyszczenia niesione przez wiatr i deszcz, ale także niebezpieczne drobnoustroje i bakterie pochodzące z kału odzwierzęcego. Zdarza się, że mimo należytego ogrodzenia piaskownicy czy zakrywania jej na noc, wciąż odwiedzają ją koty, psy, ptaki, szczury oraz inne zwierzęta, które przynoszą chorobotwórcze drobnoustroje na swoich kończynach lub traktują piaskownicę jak toaletę.

 

Praktycznie wszystkie kontrole sanepidu, które nie zostały poprzedzone świeżą wymianą lub dezynfekcją piasku w piaskownicy, kończą się wykryciem zarodników grzybów, bakterii jelitowych czy jaj glist. Dzieci, które mają z nimi kontakt, narażone są na szereg infekcji i chorób, często ciężkich do wyleczenia. Należą do nich m.in.: ostre biegunki lub zaparcia, zespół nadwrażliwego jelita, wrzodziejące zapalenie jelita, choroba Leśniowskiego-Crohna, lambioza, owsica, bąblownica, toksokaroza, a nawet nowotwór jelita grubego. W skrajnych przypadkach, choroby spowodowane zabawą zanieczyszczonym piaskiem, mogą doprowadzić nawet do śmierci dziecka.

 

Jakość i czystość piasku w piaskownicy a wymogi prawne

 

Do utrzymania czystego piasku w piaskownicy, zgodnie z art. 22 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku zobowiązany jest każdy zarządca nieruchomości, jej posiadacz lub właściciel. W myśl wymogów sanitarno-epidemiologicznych każda z tych osób powinna usuwać odchody zwierząt z nieruchomości i zadanie to jest równie ważne co usuwanie padłych zwierząt z nieruchomości, prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami czy zwalczanie gryzoni, szkodników i insektów.

 

Kwestia jakości oraz czystości piasku została ujęta w dyrektywie unijnej 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 roku, dotyczącej placów zabaw. Ochrona piaskownicy przed wspomnianymi zanieczyszczeniami, którą nakreśla norma PN-EN 1176, powinna polegać m.in. na stałym zabezpieczeniu piaskownic, a także jej zasłanianiu na okres nieużytkowania. Dodatkowo na właścicielach nieruchomości, na których terenie znajduje się piaskownica, ciąży obowiązek wymiany piasku przynajmniej 2 razy do roku, przed okresem letnim i w jego trakcie oraz każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń.

 

Dlaczego należy dezynfekować piasek w piaskownicy?

 

Piaskownica została stworzona z myślą o dzieciach. Należy przy tym pamiętać, że mają one słabo rozwinięty układ odpornościowy, w związku z czym są one szczególnie narażone na chorobotwórcze drobnoustroje. Obowiązek wymiany piasku powstaje w momencie, gdy w piaskownicy znajdują się widoczne zanieczyszczenia. W rzeczywistości jednak wspomniane wcześniej bakterie czy pasożyty, które stwarzają największe zagrożenie dla dziecięcych organizmów, są zanieczyszczeniami niewidocznymi gołym okiem. Dlatego też utrzymywanie nieruchomości, a w tym piaskownicy, w należytym stanie higieniczno-sanitarnym wyłącznie przy pomocy wymiany piasku, jest niemożliwe.

 

Z tego powodu właściciele publicznych placów zabaw, czyli m.in. przedszkola, szkoły, gminy, urzędy miast czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale także i właściciele prywatnych posesji, regularnie przeprowadzają dezynfekcję piasku w piaskownicy.

Znajomość zasad korzystania z piaskownicy, szczególnie w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, jest niewystarczająca, aby zabawa była bezpieczna. Prawidłowo przeprowadzona dezynfekcja, przy użyciu profesjonalnego preparatu, jak na przykład probiotyczny neutralizator higieniczny do piaskownic Kinder Septic, pozwala na pozbycie się wszystkich szkodliwych dla zdrowia drobnoustrojów. Tylko regularnie przeprowadzany zabieg jest gwarancją, że piaskownica jest środowiskiem przyjaznym do zabawy – dodaje nasz rozmówca z firmy Aquafor.

 

Jak działa preparat do dezynfekcji piasku w piaskownicy?

 

Preparaty do dezynfekcji piasku zawierają kultury dobroczynnych mikroorganizmów probiotycznych, które skutecznie redukują obecność bakterii i wirusów w piaskownicy. Ich zastosowanie powoduje rozpad i utylizację zanieczyszczeń organicznych, w tym odchody zwierząt. Dzięki wysokiemu stopniowi namnażania i zasiedlania bakterii probiotycznych, zazwyczaj z rodzaju lactobacillus i bifidobacterium, kolonizują dezynfekowany obszar znacznie szybciej niż chorobotwórcze drobnoustroje, tworząc tym samym naturalną barierę ochronną.

 

Aby stworzyć dzieciom bezpieczne i przyjazne środowisko do zabawy, wystarczy stosować preparat co 2-3 tygodnie. Jego użycie nie wymaga szczególnego przygotowania ani specjalistycznego sprzętu, dlatego dezynfekcję piaskownicy można przeprowadzać samodzielnie. Po odmierzeniu ilości preparatu odpowiadającej wielkości danej piaskownicy wystarczy go równomiernie rozsypać po jej powierzchni oraz lekko zagrabić. Preparat ulega biodegradacji i jest w 100% ekologiczny, a co za tym idzie – jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska i może być stosowany w ich obecności.