Preparat do Pomieszczeń Inwentarskich z Trzodą 1kg

120.00

Ekologiczny preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich np. tuczarnie

SKU: 5907503800241 Kategorie: ,

Opis

Preparat Biofarmer dla  trzody przeznaczony jest do:
– poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich (fermy, tuczarnie, stadniny) i innych o podobnej uciążliwości (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń)
– do likwidacji przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych  w obiektach inwentarskich oraz w otoczeniu takich obiektów mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości  w zbiornikach gnojówki i gnojowicy.

Skład i działanie:
W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa tzw. starter stanowiący pożywkę oraz źródło energii, a tym samym ułatwiający szybki rozwój mikroorganizmów tworzących kompozyt właściwy.
Efekty stosowania biopreparatu:
– obniżenie zawartości amoniaku i siarkowodoru o 70-80% w pomieszczeniach dla zwierząt
– obniżenie wilgotności obiektu inwentarskiego
– zmniejszenie ilości gromadzonych odchodów i odpadów
– ograniczenie przykrych zapachów
– redukcja bakterii  chorobotwórczych, wirusów i grzybów
– zmniejszenie ilości much i larw
– niszczenie jaj oraz przetrwalników owadów i endopasożytów
– zmniejszenie ilości azotynów w ściółce, odchodach oraz nawożonych nimi glebach oraz płodach rolnych
– ograniczenie chorób u zwierząt
– szybka oraz prawidłowa utylizacja gnojówki, a także mineralizacja obornika w zbiornikach

Bezpieczeństwo stosowania:
Konstrukcja tych biopreparatów jak i sam dobór absolutnie niepatogennych mikroorganizmów gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i środowiska nawet w przypadku ich przedawkowania.
Stosowanie może odbywać się w obecności ludzi, zwierząt i roślin oraz w trakcie realizacji normalnych procesów produkcyjnych.

Produkt posiada atest Instytutu Naukowo Badawczego PZH o numerze PZH/HT1880/2004

BIO-FARMER uzyskał pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii Środowiskowej Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg